Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 60 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 209.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng (ABC) là tam giác MNP. Tính tỉ số S4MNPS4ABC.
+ Các số 1447, 1005 và 1231 có đặc điểm chung là số có bốn chữ số, được bắt đầu bởi chữ số 1 và có đúng hai chữ số giống nhau. Có bao nhiêu số như vậy?
+ Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi một song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi một song song đồng thời cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên từ 11 đường thẳng trên?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng: A. qua J và song song với BD. B. qua I và song song với AB. C. qua G và song song với CD. D. qua G và song song với BC.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD và BC; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là A. Giao điểm của MG và AN. B. Điểm N. C. Giao điểm của MG và BD. D. Giao điểm của MG và BC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]