Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng (KSCL) môn Toán lớp 11 lần 2 năm học 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc:
+ Cho dãy số (un) có 1 u dS 2 3 77. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. S là tổng của 6 số hạng đầu của cấp số cộng. B. S là tổng của 7 số hạng đầu của cấp số cộng. C. S là tổng của 5 số hạng đầu của cấp số cộng. D. S là tổng của 4 số hạng đầu của cấp số cộng.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai? A. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương. B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng. C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng. D. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
+ Cho tứ giác ABCD có AC và BD giao nhau tại O và một điểm S không thuộc mặt phẳng (ABCD). Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là A. giao điểm của SD và MK (với K SO AM). B. giao điểm của SD và AB. C. giao điểm của SD và BK (với K SO AM). D. giao điểm của SD và AM.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]