Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 15 tháng 03 năm 2022.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh:
+ Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, gốc tọa độ O là trung điểm của cạnh BC. Đường phân giác trong góc B có phương trình (d): x + 2y – 5 = 0, đường thẳng AC đi qua điểm I(6;2). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A (BC = a, CA = b, AB = c), đường cao AH, I là điểm thuộc đoạn AH sao cho AI = 2IH. a) Chứng minh rằng a2IA + 2b2IB + 2c2IC = 0. b) Biết góc ACB = 30°, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức k = 2MA + 3MB + 7MC với M là điểm bất kỳ trong mặt phẳng chứa tam giác.
+ Cho hàm số f(x) = (x2 + mx + 1)/(x2 + x + 1) (m là tham số). Tìm m để với mọi a, b, c thì f(a), f(b), f(c) là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]