Đề cương ôn thi THPT QG 2022 môn Toán chuẩn cấu trúc đề minh họa

Tài liệu gồm 255 trang, được biên soạn bởi Ths Toán Giải Tích Nguyễn Hữu Chung Kiên, tuyển tập 28 chuyên đề phân loại theo 50 câu trắc nghiệm, 10 đề chuẩn cấu trúc theo đề minh họa môn Toán năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 05 đề thi thử TN THPT môn Toán của các trường THPT / sở GD&ĐT có ảnh hưởng trên cả nước.

MỤC LỤC:
1 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 1.
A Kiến thức cần nhớ 1.
B Bài tập mẫu 2.
C Bài tập tương tự và phát triển 2.
D Bảng đáp án 3.
2 Cấp số cộng – Cấp số nhân 4.
A Kiến thức cần nhớ 4.
B Bài tập mẫu 4.
C Bài tập tương tự và phát triển 5.
D Bảng đáp án 6.
3 Xác suất của biến cố 7.
A Kiến Thức Cần Nhớ 7.
B Bài Tập Mẫu 8.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 8.
D Bảng đáp án 13.
4 Đọc bảng biến thiên, đồ thị 14.
A Kiến thức cần nhớ 14.
B Bài tập mẫu 14.
C Bài tập tương tự và phát triển 16.
D Bảng đáp án 28.
5 Tìm GTLN – GTNN của hàm số trên đoạn 29.
A Kiến Thức Cần Nhớ 29.
B Bài Tập Mẫu 29.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 29.
D Bảng đáp án 31.
6 Tiệm cận của đồ thị hàm số 32.
A Kiến thức cần nhớ 32.
B Bài tập mẫu 32.
C Bài tập tương tự và phát triển 32.
D Bảng đáp án 35.
7 Khảo sát, nhận dạng hàm số, đồ thị 36.
A Kiến thức cần nhớ 36.
B Bài tập mẫu 37.
C Bài tập tương tự và phát triển 38.
D Bảng đáp án 42.
8 Hàm số lũy thừa, mũ, logarit 43.
A Kiến thức cần nhớ 43.
B Bài tập mẫu 45.
C Bài tập tương tự và phát triển 45.
D Bảng đáp án 49.
9 Phương trình – bất phương trình mũ, logarit 50.
A Kiến thức cần nhớ 50.
B Bài tập mẫu 51.
C Bài tập tương tự và phát triển 51.
D Bảng đáp án 54.
10 Công thức tính nguyên hàm cơ bản 55.
A Kiến thức cần nhớ 55.
B Bài tập mẫu 55.
C Bài tập tương tự và phát triển 56.
D Bảng đáp án 60.
11 Sử dụng tích chất của tích phân 61.
A Kiến thức cần nhớ 61.
B Bài tập mẫu 61.
C Bài tập tương tự và phát triển 62.
D Bảng đáp án 64.
12 Số phức 65.
A Kiến thức cần nhớ 65.
B Bài tập mẫu 66.
C Bài tập tương tự và phát triển 67.
D Bảng đáp án 71.
13 Góc 72.
A Kiến Thức Cần Nhớ 72.
B Bài Tập Mẫu 73.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 74.
D Bảng đáp án 76.
14 Khoảng cách 77.
A Kiến Thức Cần Nhớ 77.
B Bài Tập Mẫu 78.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 79.
D Bảng đáp án 80.
15 Thể tích khối đa diện 81.
A Kiến thức cần nhớ 81.
B Bài tập mẫu 83.
C Bài tập tương tự và phát triển 83.
D Bảng đáp án 87.
16 Khối nón 88.
A Kiến thức cần nhớ 88.
B Bài tập mẫu 90.
C Bài tập tương tự và phát triển 90.
D Bảng đáp án 93.
17 Khối trụ 94.
A Kiến thức cần nhớ 94.
B Bài tập mẫu 94.
C Bài tập tương tự và phát triển 94.
D Bảng đáp án 97.
18 Khối cầu 98.
A Kiến Thức Cần Nhớ 98.
B Bài Tập Mẫu 98.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 99.
D Bảng đáp án 102.
19 Phương pháp tọa độ trong không gian 103.
A Kiến Thức Cần Nhớ 103.
B Bài Tập Mẫu 104.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 104.
D Bảng đáp án 105.
20 Phương trình mặt phẳng 106.
A Kiến Thức Cần Nhớ 106.
B Bài Tập Mẫu 106.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 107.
D Bảng đáp án 108.
21 Phương trình đường thẳng 109.
A Kiến Thức Cần Nhớ 109.
B Bài Tập Mẫu 109.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 110.
D Bảng đáp án 116.
22 Giá trị nguyên thỏa biểu thức mũ, logarit – Vận dụng 117.
A Kiến Thức Cần Nhớ 117.
B Bài Tập Mẫu 117.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 117.
D Bảng đáp án 124.
23 Phương trình hàm hợp – Vận dụng 125.
A Kiến Thức Cần Nhớ 125.
B Bài Tập Mẫu 125.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 126.
D Bảng đáp án 130.
24 Max – min số phức – Vận dụng 131.
A Kiến Thức Cần Nhớ 131.
B Bài Tập Mẫu 131.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 131.
D Bảng đáp án 133.
25 Diện tích hình phẳng – Vận dụng 134.
A Kiến Thức Cần Nhớ 134.
B Bài Tập Mẫu 134.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 135.
D Bảng đáp án 138.
26 Phương pháp tọa độ trong không gian – Vận dụng 139.
A Kiến Thức Cần Nhớ 139.
B Bài Tập Mẫu 139.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 139.
D Bảng đáp án 143.
27 Cực trị hàm ẩn – hàm hợp – Vận dụng 144.
A Kiến Thức Cần Nhớ 144.
B Bài Tập Mẫu 144.
C Bài Tập Tương Tự và Phát Triển 145.
D Bảng đáp án 151.
28 Hàm đặc trưng 152.
A Bài tập trắc nghiệm 152.
B Bảng đáp án 157.
29 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2021 − LẦN 2 158.
30 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 1 163.
31 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 2 168.
32 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 3 174.
33 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 4 180.
34 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 5 186.
35 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 6 192.
36 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 7 198.
37 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 8 203.
38 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 9 208.
39 PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2022 − ĐỀ 10 214.
40 ĐỀ THI THỬ SGD HƯNG YÊN 220.
41 ĐỀ THI THỬ SGD BÀ RỊA − VŨNG TÀU 226.
42 ĐỀ THI THỬ SGD VĨNH PHÚC 232.
43 ĐỀ THI THỬ SGD HẠ LONG 238.
44 ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI 244.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]