Đề thi thử Toán TN THPT 2022 trường chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2022 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên; đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề thi thử Toán TN THPT 2022 trường chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên:
+ Cho hàm số y = f(x) = ax4 + bx2 + c có đồ thị (C) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng −1. Tiếp tuyến d tại điểm có hoành độ x = −1 của (C) cắt (C) tại 2 điểm khác có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Gọi S1, S2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (C) (với S2 là phần diện tích hình phẳng nằm bên phải trục Oy). Tỷ số S1 S2 bằng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tao với đáy một góc 60◦. Gọi M là điểm thuộc cạnh CD sao cho DM = 3MC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên BM. Diện tích xung quanh khối nón đươc sinh ra khi quay tam giác SAH xung quanh cạnh SA là?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số phức z sao cho số phức w = 1 |z| − z có phần thực bằng 1 18. Xét các số phức z1, z2 ∈ S thoả mãn |z1 − z2| = 3, giá trị lớn nhất của P = 5 |z1 − 3 − 5i| 2 + 2 |z2 − 3 − 5i| 2 gần bằng với giá trị nào sau đây?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]