Toàn tập phương pháp tọa độ trong không gian cơ bản


Tài liệu gồm 90 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian cơ bản lớp 12 THPT, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Hình học 12 chương 3.

+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p1.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p2.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p3.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p4.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p5.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p6.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p7.
+ Đại cương hệ trục tọa độ Oxyz p8.
+ Mặt phẳng Oxyz p1.
+ Mặt phẳng Oxyz p2.
+ Mặt phẳng Oxyz p3.
+ Mặt phẳng Oxyz p4.
+ Mặt phẳng Oxyz p5.
+ Mặt phẳng Oxyz p6.
+ Mặt phẳng Oxyz p7.
+ Mặt phẳng Oxyz p8.
+ Mặt cầu Oxyz p1.
+ Mặt cầu Oxyz p2.
+ Mặt cầu Oxyz p3.
+ Mặt cầu Oxyz p4.
+ Mặt cầu Oxyz p5.
+ Mặt cầu Oxyz p6.
+ Mặt cầu Oxyz p7.
+ Mặt cầu Oxyz p8.
+ Đường thẳng Oxyz p1.
+ Đường thẳng Oxyz p2.
+ Đường thẳng Oxyz p3.
+ Đường thẳng Oxyz p4.
+ Đường thẳng Oxyz p5.
+ Đường thẳng Oxyz p6.
+ Đường thẳng Oxyz p7.
+ Đường thẳng Oxyz p8.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p1.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p2.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p3.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p4.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p5.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p6.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p7.
+ Liên kết mặt phẳng – đường thẳng Oxyz p8.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p1.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p2.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p3.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p4.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p5.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p6.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p7.
+ Tổng hợp tọa độ không gian Oxyz p8.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]