Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Vị Thanh – Hậu Giang


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; đề thi mã đề 140 được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài học sinh làm bài kiểm tra là 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Vị Thanh – Hậu Giang:
+ Trong không gian, cho điểm A và và H là điểm thuộc. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Khoảng cách từ điểm A đến là đoạn AH khi điểm H là bất kì trên. B. Khoảng cách từ điểm A đến bằng khoảng cách từ điểm A đến một đường thẳng bất kì trên. C. Khoảng cách từ điểm A đến là lớn nhất so với khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của. D. Khoảng cách từ điểm A đến là đoạn AH khi điểm H là hình chiếu của điểm A trên.
+ Trong không gian, cho đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng là góc nhọn hoặc góc vuông. B. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng d và đường thẳng bất kì trên . C. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng thẳng d và hình chiếu d’ của nó trên . D. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng là góc tù.
+ Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình 3 2 s t trong đó t tính bằng giây, quảng đường tính bằng mét. Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]