Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh; đề gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài kiểm tra là 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề).

Trích dẫn đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM:
+ Cho đồ thị (C): y = x3 + x + 2, viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ là 4.
+ Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số sau liên tục tại x0 = 2.
+ Cho phương trình mx4 – (3m – 1)x3 – 6×2 + (2m + 1)x + m – 6 = 0. Chứng minh rằng phương trình có ít nhất hai nghiệm với mọi tham số thực m.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]