Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 THPT năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo UBND thành phố Hải Phòng (mã đề thi 112), nhằm giúp các em rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022 sắp tới; kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 24 tháng 05 năm 2022.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(13;–7;–13), B(1;–1;5) và C(1;1;–3). Xét các mặt phẳng (P) đi qua C sao cho A và B nằm cùng phía so với (P). Khi d(A;(P)) + 2d(B;(P)) đạt giá trị lớn nhất thì (P) có dạng ax + by + cz + 3 = 0. Giá trị của a + b + c bằng?
+ Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (x − 3)2, trục tung và trục hoành. Gọi k1, k2 (k1 > k2) là hệ số góc của hai đường thẳng cùng đi qua điểm A(0;9) và chia (H) làm ba phần có diện tích bằng nhau. Tính k1 – k2.
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và f'(x) = (x + 1)(x − 2). Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số y = f(|2×3 − 3×2 − 12x + m|) có nhiều điểm cực trị nhất.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]