Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Phú Thọ


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 THPT năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ (mã đề 102); kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 05 năm 2022.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Phú Thọ:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;-2:6), B(3;3;-9) và mặt phẳng (P): 2x + 2y – z – 12 = 0. Điểm M di động trên (P) sao cho MA và MB luôn tạo với (P) các góc bằng nhau. Biết M luôn thuộc một đường tròn cố định. Tung độ của tâm đường tròn đó bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai liên tục trên R. Hình vẽ bên dưới là đồ thị hàm số y = f'(x) trên (-vc;-2], đồ thị hàm số y = f(x) trên đoạn [-2;3] và đồ thị hàm số y = f”(x) trên [3;+vc). Số điểm cực trị tối đa của hàm số y = f(x) là?
+ Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ. Biết miền tô đậm có diện tích bằng 4/15 và điểm B có hoành độ bằng -1. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-3;3] để hàm số y = f(m – 3^x) có đúng một điểm cực trị là?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]