Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị; đề thi có đáp án mã đề 001 – 002 – 003 – 004.

Trích dẫn đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng P xyz 2 10 0, điểm A(3;0;4) thuộc (P) và đường thẳng 1 2 x t d yt t z t. Gọi ∆ là đường thẳng nằm trong (P) và đi qua A sao cho khoảng cách giữa hai đường thẳng d và ∆ lớn nhất. Véc tơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng ∆?
+ Cho hình trụ (T) có O và O’ lần lượt là tâm hai đường tròn đáy. Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O AB a 2 1 sin 3 ACB và OO′ tạo với mặt phẳng (O’AB) một góc o 30. Thể tích khối trụ (T) bằng?
+ Hàm số y fx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là 1 1. B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]