Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 4 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2021 – 2022 lần 4 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 4 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình:
+ Cho hàm số f(x) = 3×4 + ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d ∈ R) có ba điểm cực trị là −2; −1 và 1. Gọi g(x) = mx3 + nx2 + px + q (m, n, p, q ∈ R) là hàm số đạt cực trị tại điểm −2 và có đồ thị đi qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f(x) và y = g(x) bằng?
+ Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2 − az + b = 0 với a, b là các tham số thực. Có bao nhiêu cặp giá trị nguyên của a và b thuộc đoạn [−10;10] sao cho phương trình trên có hai nghiệm z1 và z2 thỏa mãn |z1 + z2| = |z1 − z2|?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d1 : x − 1 2 = y 1 = z + 2 −1 và đường thẳng d2 : x − 1 1 = y + 2 3 = z − 2 −2. Gọi ∆ là đường thẳng song song với mặt phẳng (P): x + y + z − 7 = 0 và cắt d1, d2 lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Phương trình đường thẳng ∆?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]