Tuyển chọn 218 bài toán trắc nghiệm hàm ẩn có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 140 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Hoàng Việt (giáo viên Toán trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Quảng Bình), tuyển chọn 218 bài toán trắc nghiệm hàm ẩn có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm sốôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

CHỦ ĐỀ 1. Biết đồ thị đạo hàm của hàm số.
+ Dạng 1.1. Đơn điệu.
+ Dạng 1.2. Cực trị.
+ Dạng 1.3. Cực trị và đồng biến.
+ Dạng 1.4. Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất.
+ Dạng 1.5. Đồ thị.
+ Dạng 1.6. Tham số m.
CHỦ ĐỀ 2. Biết đồ thị – biết bảng biến thiên – biết hàm số.
+ Dạng 2.1. Tiệm cận.
+ Dạng 2.2. Cực trị.
+ Dạng 2.3. Bảng biến thiên.
+ Dạng 2.4. Tương giao (chứa tham số).
+ Dạng 2.5. Đồ thị và tham số m.
+ Dạng 2.6. Tìm m để đồ thị n cực trị.
CHỦ ĐỀ 3. Biết hàm số của đạo hàm.
+ Dạng 3.1. Đơn điệu.
+ Dạng 3.2. Cực trị.
+ Dạng 3.3. Tham số m.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]