Chuyên đề trắc nghiệm các phép tính toán với số phức

Tài liệu gồm 33 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề các phép tính toán với số phức, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 4.

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
1) Các khái niệm cơ bản.
2) Biểu diễn hình học của số phức.
3) Phép cộng và phép trừ số phức.
4) Số phức liên hợp và môđun của số phức.
5) Phép chia cho số phức khác 0.
6) Một số các kết quả quan trọng.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
+ Dạng 1: Tính toán cơ bản với số phức.
+ Dạng 2: Bài toán quy về giải hệ phương trình nghiệm thực.
+ Dạng 3: Lấy môđun hai vế tìm số phức.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]