Chuyên đề trắc nghiệm cực trị số phức

Tài liệu gồm 16 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề cực trị số phức, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 4.

+ Dạng 1: Cho số phức z thỏa mãn zz zz 1 2. Tìm số phức thỏa mãn z z 0 nhỏ nhất.
+ Dạng 2: Cho số phức z thỏa mãn zz R 0. Tìm số phức thỏa mãn P zz 1 đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
+ Dạng 3: Cho số phức z thỏa mãn zz zz 1 2. Tìm số phức thỏa mãn P zz zz 3 4 đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Dạng 4: Cho số phức z thỏa mãn zz zz 1 2. Tìm số phức thỏa mãn 2 2 P zz zz 3 4 đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Dạng 5: Cho số phức z thỏa mãn 0 zz R. Tìm số phức thỏa mãn 2 2 P zz zz 1 2 đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
+ Dạng 6: Cho hai số phức 1 2 z z thỏa mãn 1 0 zz R và z z 21 22 w w trong đó z0 1 2 w w là các số phức đã biết. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 2 P z z.
+ Dạng 7: Cho hai số phức 1 2 z z thỏa mãn 11 1 zw R và z R 21 2 w trong đó w w1 2 là các số phức đã biết. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức Pzz 1 2.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]