Tài liệu chủ đề giới hạn dãy số

Tài liệu gồm 53 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề giới hạn dãy số, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Dãy số có giới hạn hữu hạn.
a. Giới hạn hữu hạn.
b. Giới hạn đặc biệt.
c. Định lí về giới hạn.
d. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
2. Dãy số có giới hạn vô cực.
a. Định nghĩa.
b. Định lí.
c. Một vài qui tắc tìm giới hạn.
II. PHÂN DẠNG TOÁN VÀ HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
+ Dạng 1. Dãy số có giới hạn 0.
+ Dạng 2. Khử dạng vô định vô cực / vô cực.
+ Dạng 3. Khử dạng vô định vô cực – vô cực.
+ Dạng 4. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]