Tài liệu chủ đề giới hạn hàm số

Tài liệu gồm 46 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề giới hạn hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Giới hạn của hàm số tại một điểm.
a) Giới hạn hữu hạn.
b) Giới hạn vô cực.
2) Giới hạn của hàm số tại vô cực.
3) Một số định lí về giới hạn hữu hạn.
II. PHÂN DẠNG TOÁN VÀ HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1. Sử dụng định nghĩa giới hạn dãy số và những quy tắc cơ bản.
Dạng 2. Khử dạng vô định về 0/0.
Dạng 3. Khử dạng vô định vô cực / vô cực hoặc 0.vô cực hoặc vô cực – vô cực.
Dạng 4. Giới hạn một bên.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]