Tài liệu chủ đề phép tịnh tiến

Tài liệu gồm 16 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề phép tịnh tiến, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 1.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Định nghĩa.
2) Các tính chất.
3) Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]