Tài liệu chủ đề phương trình lượng giác cơ bản

Tài liệu gồm 20 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề phương trình lượng giác cơ bản, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Loại 1: Phương trình bậc hai, bậc ba theo một hàm số lượng giác.
Với phương trình 2 a kx b kx c sin sin 0 thì ta đặt t kx sin với 1 1 t quy về phương trình bậc hai: 2 a t b t c t kx x 0 sin.
Với phương trình 2 a kx b kx c cos cos 0 thì ta đặt t kx cos với 1 1 t quy về phương trình bậc hai: 2 a t b t c t kx x 0 cos.
Với phương trình 2 a kx b kx c tan tan 0 thì ta đặt t kx tan quy về phương trình bậc hai: 2 a t b t c t kx x 0 tan. Tương tự cho phương trình ẩn t kx cot.
Chú ý: Với phương trình bậc ba theo một hàm số lượng giác thì cách giải tương tự!
Loại 2: Phương trình nhóm nhân tử chung.
Với phương trình f x 0 bằng các kĩ thuật phân tích, các công thức lượng giác đã học ta nhóm được nhân tử chung và quy về dạng 0 g x g x h x h x.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]