Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022)

Tài liệu gồm 574 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp và phân loại theo chuyên đề các dạng toán trong các đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2021 – 2022, có đáp án và lời giải chi tiết; tài liệu giúp học sinh tham khảo trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán.

MỤC LỤC:
I GIẢI TÍCH 1.
Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 2.
§1 – Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 2.
§2 – Cực trị của hàm số 31.
§3 – Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 77.
§4 – Đường tiệm cận 96.
§5 – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 109.
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 177.
§1 – Lũy thừa 177.
§2 – Hàm số lũy thừa 179.
§3 – Lôgarit 183.
§4 – Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit 202.
§5 – Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit 224.
§6 – Bất phương trình mũ và lôgarit 264.
Chương 3. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 282.
§1 – Nguyên hàm 282.
§2 – Tích phân 305.
§3 – Ứng dụng của tích phân trong hình học 308.
Chương 4. SỐ PHỨC 348.
§1 – Số phức 348.
§2 – Cộng, trừ và nhân số phức 365.
§3 – Phép chia số phức 381.
§4 – Phương trình bậc hai với hệ số thực 385.
II HÌNH HỌC 386.
Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN 387.
§1 – Khái niệm về khối đa diện 387.
§2 – Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 389.
§3 – Khái niệm về thể tích của khối đa diện 390.
Chương 2. MẶT NÓN. MẶT TRỤ. MẶT CẦU 437.
§1 – Khái niệm về mặt tròn xoay 437.
§2 – Mặt cầu 466.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 480.
§1 – Hệ tọa độ trong không gian 480.
§2 – Phương trình mặt phẳng 502.
§3 – Phương trình đường thẳng trong không gian 530.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]