Tuyển chọn một số bài toán đặc sắc về tổ hợp

Tài liệu gồm 20 trang, tuyển chọn một số bài toán đặc sắc về tổ hợp, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]