Đề cương Hình học 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng, trình bày kiến thức cần nhớ, các dạng bài tập và bài tập tự luyện chương trình Hình học 12 học kỳ 1.

MỤC LỤC:
Chuyên đề 1: KHỐI ĐA DIỆN 1.
§1 – KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN 1.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3.
Bảng đáp án 7.
§2 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 8.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 8.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 12.
+ Dạng 2.1: Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 12.
+ Dạng 2.2: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 35.
+ Dạng 2.3: Thể tích khối chóp đều 40.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 54.
Bảng đáp án 63.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 63.
Bảng đáp án 66.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 67.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 67.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 67.
+ Dạng 3.4: Thể tích khối lập phương – Hình hộp chữ nhật 67.
+ Dạng 3.5: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác 75.
+ Dạng 3.6: Thể tích khối lăng trụ xiên 95.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103.
Bảng đáp án 108.
§4 – TỈ SỐ VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 110.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 110.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 110.
+ Dạng 4.7: TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP 110.
§5 – TỔNG ÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG I 119.
Chuyên đề 2: NÓN – TRỤ – CẦU 137.
§1 – MẶT NÓN – KHỐI NÓN 137.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 137.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 138.
+ Dạng 1.8: Xác định các yếu tố cơ bản của hình nón, khối nón 138.
+ Dạng 1.9: Xoay hình phẳng quanh trục tạo thành khối nón 141.
+ Dạng 1.10: Thiết diện của hình nón cắt bởi mặt phẳng cho trước 144.
+ Dạng 1.11: Khối nón ngoại tiếp, nội tiếp 149.
+ Dạng 1.12: Gấp hình quạt để tạo thành mặt nón 151.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 152.
§2 – MẶT TRỤ – KHỐI TRỤ 164.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 164.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 164.
+ Dạng 2.13: Xác định các yếu tố cơ bản của hình trụ, khối trụ 164.
+ Dạng 2.14: Xoay hình phẳng quanh trục tạo khối trụ 168.
+ Dạng 2.15: Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng cho trước 172.
+ Dạng 2.16: Khối trụ ngoại tiếp, nội tiếp 176.
+ Dạng 2.17: Gấp hình chữ nhật để tạo thành mặt trụ 179.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 181.
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 2 185.
§3 – MẶT CẦU – KHỐI CẦU 191.
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 191.
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 192.
+ Dạng 3.18: Xác định các yếu tố cơ bản của mặt cầu, khối cầu 192.
+ Dạng 3.19: Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu 196.
+ Dạng 3.20: Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện 197.
+ Dạng 3.21: Tổng hợp nón, trụ, cầu 202.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 204.
Bảng đáp án 208.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]