Phiếu khảo bài Hình học 12 học kì 1 – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 68 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, tuyển tập phiếu khảo bài Hình học 12 học kì 1.

Phiếu 1.1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 1.
Phiếu 1.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 3.
Phiếu 2.1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 5.
Phiếu 2.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 9.
Phiếu 3.1. Góc giữa hai mặt phẳng 13.
Phiếu 3.2. Góc giữa hai mặt phẳng 17.
Phiếu 4.1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng 19.
Phiếu 4.2. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng 21.
Phiếu 5.1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 23.
Phiếu 5.2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 25.
Phiếu 6.1. Diện tích của 10 hình thường gặp 27.
Phiếu 6.2. Diện tích của 10 hình thường gặp 29.
Phiếu 7.1. Công thức thể tích khối đa diện 31.
Phiếu 7.2. Công thức thể tích khối đa diện 33.
Phiếu 8. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy 35.
Phiếu 9. Thể tích khối chóp có cạnh mặt vuông góc với mặt đáy 37.
Phiếu 10. Thể tích khối chóp đều 39.
Phiếu 11. Thể tích khối lăng trụ 41.
Phiếu 12.1. Nón trụ cầu (công thức và xoay hình) 43.
Phiếu 12.2. Nón trụ cầu (công thức và xoay hình) 45.
Phiếu 12.3. Nón trụ cầu (công thức và xoay hình) 47.
Phiếu 13.1. Nón trụ cầu (thiết diện) 49.
Phiếu 13.2. Nón trụ cầu (thiết diện) 51.
Phiếu 13.3. Nón trụ cầu (thiết diện) 53.
Phiếu 14.1. Nón trụ cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện 55.
Phiếu 14.2. Nón trụ cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện 57.
Phiếu 14.3. Nón trụ cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện 59.
Phiếu 15.1. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 61.
Phiếu 15.2. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 63.
Phiếu 15.3. Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện 65.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]