Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thái Phúc – Thái Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thái Phúc, tỉnh Thái Bình; đề thi mã đề 105 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thái Phúc – Thái Bình:
+ Biến đổi phương trình về dạng cos3 sin 3 cos sin3 x x về dạng sin sin (ax b cx d) với b d thuộc khoảng 2 2. Tính b d.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (2;4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 1 2 k và phép quay tâm O góc quay 90 sẽ biến điểm M thành điểm nào sau đây?
+ Trên đường tròn lượng giác, tập nghiệm của phương trình cos2 3sin 2 0 x x được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]