Đề khảo sát môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Triệu Quang Phục, tỉnh Hưng Yên; đề thi mã đề 300 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi có đáp án 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 312.

Trích dẫn Đề khảo sát môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Mỗi hình dưới đây gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó). Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình nào không phải là đa diện lồi? A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 1.
+ Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng? Tứ diện đều. Bát diện đều. Hình lập phương. Lăng trụ lục giác đều. A. Bát diện đều. B. Khối lập phương C. Khối tứ diện đều. D. Lăng trụ lục giác đều.
+ Khối đa diện nào sau đây có số mặt nhỏ nhất? Khối tứ diện đều. Khối chóp tứ giác. Khối lập phương. Khối 12 mặt đều. A. Khối chóp tứ giác. B. Khối tứ diện đều. C. Khối lập phương. D. Khối 12 mặt đều.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]