Bài giảng góc trong không gian

Tài liệu gồm 36 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề góc trong không gian, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 3: Vectơ Trong Không Gian, Quan Hệ Vuông Góc.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Nắm được khái niệm góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
+ Nắm được phương pháp tính góc trong mỗi trường hợp cụ thể.
Kĩ năng:
+ Thành thạo các bước tính góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.
+ Vận dụng các quy tắc tính góc vào giải các bài tập liên quan.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1. Góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Bài toán 1. Bài tập củng cố lý thuyết.
+ Bài toán 2. Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 3. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Bài toán 1. Các bài tập củng cố lý thuyết.
+ Bài toán 2. Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách dùng định nghĩa.
+ Bài toán 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng dựa trên giao tuyến.
+ Bài toán 4. Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách dùng đinh lý hình chiếu.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]