Bài giảng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Tài liệu gồm 46 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng.

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH – PHÉP TỊNH TIẾN.
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa phép biến hình, một số thuật ngữ và kí hiệu liên quan.
+ Nắm được định nghĩa phép tịnh tiến.
+ Biết vẽ ảnh và xác định được ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.
+ Nắm được tính chất của phép tịnh tiến.
Kĩ năng:
+ Biết vận dụng định nghĩa và tính chất của phép biến hình và phép tịnh tiến để xác định ảnh của một điểm, một đường thẳng … cho trước.
+ Biết vận dụng phép tịnh tiến để giải một số bài toán về quỹ tích.
BÀI 2: PHÉP QUAY.
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa phép quay, một số thuật ngữ và kí hiệu liên quan.
+ Nắm vững tính chất phép quay.
+ Nắm được biểu thức tọa độ của phép quay với góc quay đặc biệt.
Kĩ năng:
+ Biết vận dụng định nghĩa và tính chất của phép quay để xác định ảnh của một điểm, một đường thẳng … cho trước.
+ Biết vận dụng phép quay để giải một số bài toán về quỹ tích, chứng minh hai hình bằng nhau.
BÀI 3: KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH – HAI HÌNH BẰNG NHAU.
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa phép dời hình.
+ Nắm được định nghĩa hai hình bằng nhau.
+ Nắm được tính chất của phép dời hình.
Kĩ năng:
+ Phân biệt phép biến hình, phép dời hình.
+ Biết vận dụng định nghĩa và tính chất của phép dời hình để vẽ và xác định ảnh của một điểm, một đường thẳng, một hình cho trước.
BÀI 4: PHÉP VỊ TỰ.
Kiến thức:
+ Hiểu được định nghĩa phép vị tự, phép vị tự được xác định khi biết được tâm và tỉ số vị tự.
+ Nắm vững các tính chất của phép vị tự.
+ Nắm vững cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.
Kĩ năng:
+ Tìm ảnh của một điểm, ảnh của một hình qua phép vị tự, biết được mối liên hệ của phép vị tự với phép biến hình khác.
+ Xác định được tâm vị tự của hai đường tròn.
BÀI 5: PHÉP ĐỒNG DẠNG.
Kiến thức:
+ Hiểu được định nghĩa phép đồng dạng và tỉ số đồng dạng, khái niệm hai hình đồng dạng.
+ Hiểu được tính chất cơ bản của phép đồng dạng và các ứng dụng trong thực tế.
+ Nắm được mối liên hệ giữa phép đồng dạng với các phép biến hình đã học.
Kĩ năng:
+ Tìm ảnh của một điểm, một hình qua phép đồng dạng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]