Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 12 học kì 1

Tài liệu gồm 162 trang, tuyển chọn các dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán 12 giai đoạn học kì 1, giúp học sinh lớp 12 tự rèn luyện nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài.

MỤC LỤC:
GIẢI TÍCH 2.
Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ 3.
Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số 3.
Chủ đề 2. Cực trị của hàm số 15.
Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của đồ thị hàm số 25.
Chủ đề 4. Đường tiệm cận 30.
Chủ đề 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 36.
Chủ đề 6. Các đề ôn tập cuối chương 57.
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 71.
Chủ đề 1. Lũy thừa 71.
Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa 77.
Chủ đề 3. Logarít 80.
Chủ đề 4. Hàm số mũ – Hàm số logarít 87.
Chủ đề 5. Phương trình mũ – phương trình logarít 96.
Chủ đề 6. Bất phương trình mũ – phương trình logarít 107.
Chủ đề 7. Các đề ôn tập cuối chương 113.
HÌNH HỌC 121.
Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN 122.
Chủ đề 1. Thể tích khối đa diện 122.
Chủ đề 2. Một số đề ôn tập 136.
Chương 2. KHỐI TRÒN XOAY 145.
Chủ đề 1. Mặt nón, mặt trụ – khối nón, khối trụ 145.
Chủ đề 2. Mặt cầu – khối cầu 155.
Chủ đề 3. Một số đề ôn tập 157.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]