Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Cho 2 đường tròn 2 2 1 C x y 2 11 và 2 2 2 C x y 6 39. Phép vị tự nào sau đây biến đường tròn (C1) thành đường tròn (C2)? A. Phép vị tự tâm I (1 1) tỉ số −3. B. Phép vị tự tâm O tỉ số −3. C. Phép vị tự tâm I (1 1) tỉ số 3. D. Phép vị tự tâm O tỉ số 3.
+ Khẳng định nào sau đây sai? A. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó. B. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. C. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
+ Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của tỉnh đoàn. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]