Hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai

Tài liệu gồm 37 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai, (kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

CƠ BẢN HÀM SỐ BẬC HAI (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO HÀM SỐ BẬC HAI (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO THỰC TIỄN HÀM SỐ (P1 – P6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]