Hệ thống bài tập trắc nghiệm phương trình

Tài liệu gồm 83 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm phương trình, (kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

CƠ BẢN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI, PHƯƠNG TRÌNH PHÂN THỨC (P1 – P6).
CƠ BẢN PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ (P1 – P6).
CƠ BẢN TỔNG HỢP PHƯƠNG TRÌNH (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO TỔNG HỢP PHƯƠNG TRÌNH (P1 – P6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]