Đề cương cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương hướng dẫn ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
A. GIẢI TÍCH.
1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
– Tính đơn điệu của hàm số.
– Cực trị của hàm số.
– Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số.
– Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
– Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
– Bài toán liên quan đồ thị hàm số.
2. Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
– Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
– Phương trình mũ và phương trình lôgarit.
B. HÌNH HỌC.
1. Khối đa diện và thể tích của khối đa diện.
2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.
II. CÂU HỎI ÔN TẬP

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]