Chuyên đề mệnh đề và tập hợp Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 159 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. MỆNH ĐỀ.
+ Dạng 1. Xác định mềnh đề và mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 2. Xét tính đúng sai của một mệnh đề.
+ Dạng 3. Phủ định một mệnh đề.
+ Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.
BÀI 2. TẬP HỢP.
+ Dạng toán. Xác định một tập hợp.
BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
+ Dạng toán. Các phép toán về giao, hợp, hiệu của hai tập hợp.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]