Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

Tài liệu gồm 46 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tuyển chọn 90 bài tập vận dụng – vận dụng cao chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai trong chương trình môn Toán 10, có đáp án và lời giải chi tiết, dành cho học sinh muốn chinh phục mức điểm 8 – 9 – 10.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]