Chủ đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Toán 10 KNTTVCS

Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, hướng dẫn giải các dạng toán thường gặp thuộc chủ đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

DẠNG TOÁN 1: Xác định vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng.
1. Phương pháp.
2. Bài tập tự luận minh họa.
3. Bài tập trắc nghiệm minh họa.
DẠNG TOÁN 2: Viết phương trình đường thẳng.
1. Phương pháp.
2. Bài tập tự luận minh họa.
3. Bài tập trắc nghiệm minh họa.
DẠNG TOÁN 3: Khoảng cách. Góc.
1. Phương pháp.
2. Bài tập tự luận minh họa.
3. Bài tập trắc nghiệm minh họa.
DẠNG TOÁN 4: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
1. Phương pháp.
2. Bài tập tự luận minh họa.
3. Bài tập trắc nghiệm minh họa.
DẠNG TOÁN 5: Các bài toán liên quan đến điểm.
1. Phương pháp.
2. Bài tập tự luận minh họa.
3. Bài tập trắc nghiệm minh họa.
MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC.
LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]