Đề kiểm tra Toán 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Văn Giang – Hưng Yên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chuyên đề môn Toán 10 lần 1 năm học 2022 – 2023 trường THPT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 801 và 802.

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Văn Giang – Hưng Yên:
+ Điều tra năng suất lúa của 7 hec ta trồng lúa của hai vùng A và B ta thu được mẫu số liệu sau: Khẳng định nào dưới đây là sai? A. Khoảng biến thiên ở vùng A lớn hơn khoảng biến thiên của vùng B. B. Vùng A trồng lúa ổn định hơn vùng B. C. Năng suất trung bình của hai vùng A và B là như nhau. D. Khoảng tứ phân vị của vùng A lớn hơn khoảng tứ phân vị của vùng B.
+ Một phòng đọc sách của thư viện có diện tích mặt sàn là 2 80m. Nhà trường dự kiến kê một số bộ bàn ghế, biết rằng diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5m2, một chiếc bàn là 1,0m2. Gọi x là số ghế, y là số bàn được kê. Biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu 2 20m. Khi đó bất phương trình bậc nhất hai ẩn x y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế sẽ là?
+ Có 12 người ăn 12 cái bánh. Mỗi người đàn ông ăn 2 chiếc, mỗi người đàn bà ăn 1/2 chiếc và mỗi em bé ăn 1/4 chiếc. Hỏi có bao nhiêu người đàn ông, đàn bà và trẻ em? A. 6 đàn ông, 5 đàn bà, 1 trẻ em. B. 5 đàn ông, 1 đàn bà, 6 trẻ em. C. 6 đàn ông, 1 đàn bà, 5 trẻ em. D. 5 đàn ông, 6 đàn bà, 1 trẻ em.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]