Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2022 – 2023

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán Trung học Phổ thông năm học 2022 – 2023; kỳ thi được diễn ra vào các ngày 24 và 25 tháng 02 năm 2023.

Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2022 – 2023:
+ Xét dãy số (an) thỏa mãn với mọi n ≥ 1. a) Chứng minh rằng dãy (an) xác định duy nhất và có giới hạn hữu hạn. b) Cho dãy số (bn) xác định bởi bn với mọi n ≥ 1. Chứng minh rằng dãy (bn) có giới hạn hữu hạn.
+ Cho các số nguyên a, b, c, alpha, beta và dãy số (un) xác định bởi với mọi n ≥ 1. a) Chứng minh rằng nếu a = 3, b = -2, c = -1 thì có vô số cặp số nguyên (alpha;beta) để u2023 = 2^2022. b) Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương n sao cho có duy nhất một trong hai khẳng định sau là đúng: i) Có vô số số nguyên dương m để chia hết cho 7^2023 hoặc 17^2023. ii) Có vô số số nguyên dương k để chia hết cho 2023.
+ Cho tứ giác ABCD có DB = DC và nội tiếp một đường tròn. Gọi M, N tương ứng là trung điểm của AB, AC và J, E, F tương ứng là các tiếp điểm của đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC với BC, CA, AB. Đường thẳng MN cắt JE, JF lần lượt tại K, H; IJ cắt lại đường tròn (IBC) tại G và DG cắt lại (IBC) tại T. a) Chứng minh rằng JA đi qua trung điểm của HK và vuông góc với IT. b) Gọi R, S tương ứng là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC. Lấy các điểm P, Q lần lượt trên IF, IE sao cho KP và HQ đều vuông góc với MN. Chứng minh rằng ba đường thẳng MP, NQ và RS đồng quy.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]