Hệ thống bài tập trắc nghiệm đường thẳng và đường tròn

Tài liệu gồm 74 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm đường thẳng và đường tròn trong chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (kết hợp ba bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Cơ Bản Tọa Độ Vector (Phần 1 – Phần 6).
Cơ Bản Đường Thẳng Oxy (Phần 1 – Phần 6).
Cơ Bản Đường Tròn Oxy (Phần 1 – Phần 6).
Vận Dụng Cao Đường Thẳng – Tam Giác Oxy (Phần 1 – Phần 6).
Vận Dụng Cao Tứ Giác Oxy (Phần 1 – Phần 6).
Vận Dụng Cao Đường Tròn Oxy (Phần 1 – Phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]