Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 cụm Tân Yên – Bắc Giang

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp cơ sở môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 cụm Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; đề thi mã đề 107, hình thức 70% trắc nghiệm (40 câu – 14 điểm) kết hợp 30% tự luận (03 câu – 06 điểm), thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2022 – 2023 cụm Tân Yên – Bắc Giang:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho A 2 2 B 4 4. Gọi C và C lần lượt là đường tròn đường kính OA và đường tròn đường kính OB, d là đường thẳng đi qua O cắt đường tròn C ở M, cắt đường tròn C ở N sao cho ON OM M N 3. Phương trình đường thẳng d ax by c 0. Tỉ số a b là?
+ Cho đường tròn tâm O, bán kính R và điểm A cố định nằm trên đường tròn đó. Một dây cung MN thay đổi của đường tròn O R sao cho 2 R MN. Trọng tâm của tam giác AMN nằm trên một đường (H) cố định. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. (H) là đường tròn có bán kính bằng 3 4 R. B. (H) là một đường thẳng. C. (H) là đường tròn có bán kính bằng 5 6 R. D. (H) là đường tròn có bán kính bằng 15 6 R.
+ Ba số phân biệt có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là số hạng thứ 2, thứ 9, thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu tiên của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng 820?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]