Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 20 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

BÀI 8. MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
A. Tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm.
1. Giới thiệu về mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Ghép nhóm mẫu số liệu.
B. Giải bài tập sách giáo khoa.
C. Luyện tập.
BÀI 9. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM.
A. Tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm.
1. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.
2. Trung vị của mẫu số liệu ghép lớp.
3. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
B. Giải bài tập sách giáo khoa.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]