Tài liệu chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tài liệu gồm 109 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cho bởi công thức.
+ Dạng 2. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số biết bảng biến thiên của hàm số, đồ thị của hàm số đó hoặc hàm số liên quan.
+ Dạng 3. Tiệm cận của đồ thị hàm số hàm hợp.
+ Dạng 4. Một số bài toán về tiệm cận chứa tham số.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Bài tập trắc nghiệm mức độ 5 – 8 điểm.
+ Dạng 1. Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 2. Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông hàm số cho trước.
3. Bài tập trắc nghiệm mức độ 9 – 10 điểm.
+ Dạng. Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số g(x) khi biết bảng biến thiên hàm số f(x).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]