Tài liệu chuyên đề sự tương giao của đồ thị các hàm số

Tài liệu gồm 244 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề sự tương giao của đồ thị các hàm số, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Bài toán tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Bài toán tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước.
+ Dạng 3. Bài toán tương giao đường thẳng với đồ thị hàm số bậc 3.
+ Dạng 4. Bài toán tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến.
+ Dạng 5. Bài toán tương giao của đường thẳng với hàm số trùng phương.
+ Dạng 6. Biện luận m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện K (hàm số khác).
+ Dạng 7. Tương giao hàm hợp, hàm ẩn.
+ Dạng 8. Biện luận tương giao hàm hợp, hàm ẩn chứa tham số.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]