Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Quảng Bình (2010 – 2023)

Tài liệu gồm 94 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Minh Hiếu, tuyển tập 12 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 11 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (từ năm 2010 đến năm 2023), có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục:
PHẦN I ĐỀ THI 1.
1 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2022 – 2023 3.
2 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2021 – 2022 5.
3 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2020 – 2021 7.
4 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2017 – 2018 9.
5 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2016 – 2017 10.
6 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2015 – 2016 11.
7 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2014 – 2015 13.
8 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2013 – 2014 15.
9 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2012 – 2013 17.
10 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2011 – 2012 18.
11 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2010 – 2011 19.
12 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2009 – 2010 20.
PHẦN II LỜI GIẢI 21.
1 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2022 – 2023 23.
2 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2021 – 2022 31.
3 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2020 – 2021 39.
4 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2017 – 2018 48.
5 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2016 – 2017 52.
6 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2015 – 2016 56.
7 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2014 – 2015 63.
8 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2013 – 2014 69.
9 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2012 – 2013 74.
10 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2011 – 2012 79.
11 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2010 – 2011 82.
12 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 Quảng Bình năm học 2009 – 2010 87.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]