05 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 Toán 11 KNTTVCS

Tài liệu gồm 41 trang, tuyển tập 05 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: KNTTVCS); các đề được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm kết hợp với 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 03 câu, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian phát đề), có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
+ Giá trị lượng giác của góc lượng giác. Các phép biến đổi lượng giác.
+ Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
2. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
3. Giới hạn. Hàm số liên tục.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.
4. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
5. Quan hệ song song trong không gian.
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song.
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng song song.
+ Phép chiếu song song.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]