Bài giảng hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 164 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

BÀI 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa.
+ Dạng 3. So sánh.
BÀI 19. LÔGARIT.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Biểu diễn theo lôgarit.
+ Dạng 3. So sánh.
BÀI 20. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số.
+ Dạng 2. So sánh.
+ Dạng 3. Đồ thị hàm số.
BÀI 21. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.
+ Dạng 1. Đưa về cùng cơ số.
+ Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 3. Lôgarit hóa, mũ hóa.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI.
BÀI TẬP TỔNG ÔN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]