Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 11 CD năm 2023 – 2024 trường THPT Văn Bàn 2 – Lào Cai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 trường THPT số 2 Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
2. CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.
3. CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song trong không gian.
+ Đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Hai mặt phẳng song song.
+ Hình lăng trụ và hình hộp.
+ Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]