Phân dạng và bài tập các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

Tài liệu gồm 137 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng và bài tập chuyên đề các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm trong chương trình môn Toán lớp 10 GDPT 2018 (chương trình SGK mới).

BÀI 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ.
+ Dạng 1. Tính sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng.
+ Dạng 2. Tính sai số tương đối của số gần đúng.
+ Dạng 3. Quy tròn số gần đúng.
+ Dạng 4. Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số.
BÀI 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM VÀ ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.
+ Dạng 1. Tính số trung bình.
+ Dạng 2. Tính mốt của mẫu số liệu.
+ Dạng 3. Tính số trung vị.
+ Dạng 4. Tính tứ phân vị.
+ Dạng 5. Tổng hợp các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
BÀI 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN.
+ Dạng 1. Tìm Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
+ Dạng 2. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.
+ Dạng 3. Tìm số liệu bất thường của mẫu số liệu.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]