Phân dạng và bài tập hàm số và đồ thị

Tài liệu gồm 221 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng và bài tập chuyên đề hàm số và đồ thị trong chương trình môn Toán lớp 10 GDPT 2018 (chương trình SGK mới).

BÀI 1. HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Nhận biết hàm số. Tìm tập xác định của hàm số. Tìm giá trị của hàm số.
+ Dạng 2. Tìm tập giá trị của hàm số.
+ Dạng 3. Tìm điều kiện của tham số để hàm số xác định trên khoảng cho trước.
+ Dạng 4. Đồ thị của hàm số. Điểm thuộc đồ thị.
+ Dạng 5. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Dạng 6. Bài toán thực tế.
BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI.
+ Dạng 1. Nhận biết hàm số bậc hai. Tính giá trị của hàm số bậc hai.
+ Dạng 2. Xác định tọa độ đỉnh, trục đối xứng của (P).
+ Dạng 3. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai. Xác định chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
+ Dạng 4. Tương giao của (P) và đường thẳng.
+ Dạng 5. Sự tương giao của hai đồ thị hàm số bậc hai.
+ Dạng 6. Điểm cố định của đồ thị hàm số.
+ Dạng 7. Tìm hàm số bậc hai thỏa điều kiện cho trước.
+ Dạng 8. Tìm GTLN – GTNN của hàm số bậc hai.
+ Dạng 9. Bài toán thức tế về (P).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]