Tài liệu quan hệ vuông góc trong không gian Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 180 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và hướng dẫn giải.

Chương 8. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
Dạng 1. Góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 2. Hai đường thẳng vuông góc.

Bài 2. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Bài 3. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
Dạng 1. Góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng 2. Diện tích hình chiếu của đa giác.
Dạng 3. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
Dạng 4. Hai mặt phẳng vuông góc liên quan hình hộp chữ nhật.
Dạng 5. Hai mặt phẳng vuông góc liên quan hình lập phương.
Dạng 6. Hai mặt phẳng vuông góc liên quan hình lăng trụ.

Bài 4. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN.
Dạng 1. Xác định khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
Dạng 2. Xác định khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
Dạng 3. Xác định khoảng cách giữa các đối tượng song song.
Dạng 4. Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng 5. Xác định thể tích khối chóp – khối lăng trụ – khối hộp.

Bài 5. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. GÓC NHỊ DIỆN.
Dạng 1. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
Dạng 2. Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng chứa đường cao.
Dạng 3. Góc giữa đường cao và mặt bên.
Dạng 4. Góc giữa cạnh bên và mặt bên.
Dạng 5. Xác định và tính số đo của góc phẳng nhị diện.

Bài 6. BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]