Chuyên đề khảo sát hàm số – Tô Quốc An (quyển 1)

Chuyên đề khảo sát hàm số (quyển 1) gồm 541 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Tô Quốc An, bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa, bài tập trên lớp và bài tập rèn luyện chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bổ trợ cho học sinh lớp 12 khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 1.

+ Bài toán 1. Xác định tính đơn điệu của hàm số dựa vào đồ thị hàm số.
+ Bài toán 2. Xác định cực trị của hàm số dựa vào đồ thị của hàm số.
+ Bài toán 3. Xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất dựa vào đồ thị hàm số.
+ Bài toán 4. Xác định số đường tiệm cận dựa vào đồ thị.
+ Bài toán 5. Xác định tính đơn điệu của hàm số dựa vào bảng biến thiên.
+ Bài toán 6. Xác định cực trn dựa vào bảng biến thiên.
+ Bài toán 7. Xác định max – min dựa vào bảng biến thiên.
+ Bài toán 8. Xác định đường tiệm cận của đồ thị thông qua bảng biến thiên.
+ Bài toán 9. Đồ thị hàm số bậc ba.
+ Bài toán 10. Xác định hệ số của hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]